Environmental Product Declaration (EPD)

Do oceny zrównoważonego charakteru danego budynku niezbędne są wyczerpujące informacje na temat zastosowanych do jego budowy materiałów. Narzędziem udostępniającym architektom i planistom te dane w czytelnej formie są deklaracje środowiskowe produktu (ang. Environmental Product Declaration – EPD).

Dostarczają one wszystkich danych niezbędnych do oceny ekologiczności produktów, przykładowo wyniki oceny cyklu życia. Ocena cyklu życia pokazuje, jaki wpływ na środowisko ma produkcja, eksploatacja i likwidacja budynku. Oblicza się przykładowo zużycie energii do produkcji materiałów budowlanych i w trakcie szacowanego okresu użytkowania.

Deklaracje środowiskowe produktu służą również za podstawę w procesach certyfikacji budownictwa zrównoważonego (np. certyfikat DGNB). Ocena obejmuje cały cykl życia produktu, tj. w jej ramach analizuje się cały zestaw danych ekologicznych i przedstawia je w uznanym międzynarodowo formacie. Podaje się przy tym m.in. dane na temat „wykorzystania energii pierwotnej”, „zużycia wody”, „emisji gazów cieplarnianych” itp., które przedstawia się jako zestaw międzynarodowych wskaźników w jednostkach jak np. ekwiwalent dwutlenku węgla. Dodatkowo ocena sprawdzana jest przez niezależną stronę trzecią.

Deklarację EPD dla płyt zespolonych ALUCOBOND® można pobrać tutaj.