MontażAby uniknąć różnic w odbijaniu światła (w przypadku kolorów metalicznych, ze specjalnymi efektami, naturAL i kolorów Spectra), płyty warstwowe należy montować w kierunku określonym strzałkami kierunkowymi na folii ochronnej. Przy zastosowaniu płyt z różnych partii produkcyjnych mogą występować różnice koloru, dlatego w celu zapewnienia jednolitego odcienia na elewacji, należy objąć całe zapotrzebowanie dla projektu jednym zamówieniem.

Tolerancje wymiarowe
Grubość
 ±0,2 mm
Szerokość
 -0 / +4 mm
Długość
1000 - 4000 mm-0 / +6 mm
Długość
4001 - 8000 mm-0 / +10 mm
 

 

Technologicznie możliwe jest na krawędziach produkcyjnych boczne przesunięcie blach wierzchnich do maks. 2 mm.

Folia ochronna

  • W celu uniknięcia pozostałości resztek kleju na powierzchni, wynikających z napromieniowania światłem UV, folię ochronną należy zdjąć jak najszybciej po zamontowaniu płyt.
  • Nie używać do znakowania folii ochronnej i powierzchni płyt tuszem (markerami), taśmami samoprzylepnymi lub naklejkami, ponieważ rozpuszczalnik lub plastyfikator mogą działać niszcząco na polakierowane powierzchnie.
  • Po zamontowaniu należy jak najszybciej zdjąć folię ochronną, ponieważ folie poddane dłuższemu działaniu czynników atmosferycznych są trudne do usunięcia.

Czyszczenie i konserwacja

Częstotliwość czyszczenia zależy od konstrukcji i wynikającego z niej zabrudzenia. Dalsze informacje patrz ALUCOBOND® instrukcja przetwarzania.

Składowanie / przenoszenie

  • Chronić płyty ALUCOBOND® przed deszczem, zawilgoceniem palet i kondensacją wilgoci.
  • Wskazane jest układanie stosów tylko z palet o tym samym formacie, zachowaniem maksymalnej wysokości stosu równej 6 paletom.
  • Należy unikać składowania przez ponad 6 miesięcy, ponieważ może to utrudni zdejmowanie folii ochronnych.
  • Przy sztaplowaniu palet nie wkładać niczego między palety, aby uniknąć odcisków.