GrubośćNormaJednostka3 mm 4 mm
Grubość blachy wierzchniej   [mm] 0,5
Masa   [kg/m²] 5,97,6
Szerokości produkcyjne  
[mm] 1000 / 1250 / 1500 (1575 / 1750)

Parametry technologiczne
Wskaźnik przekroju przy zginaniu W DIN 53293 [cm³/m] 1,251,75
Wytrzymałość na zginanie E·J DIN 53293 [kNcm²/m] 12502400
Stop /
stan blach wierzchnich
 EN 573-3
EN 515
 EN AW 5005A (AIMg1)
H22 / H42
Moduł elastyczności  EN 1999 1-1 [N/mm²] 70'000
Wytrzymałość na rozciąganie blach wierzchnich  EN 485-2 [N/mm²]

Rm ≥ 130

Granica plastyczności fizyczna (granica 0,2)  EN 485-2 [N/mm²]

Rp0,2 ≥ 90

Granica wytrzymałości na rozrywanie  EN 485-2 [%]

A50 ≥ 5

Współczynnik wydłużenia liniowego  EN 1999 1-1  2,4 mm/m przy różnicy temperatur 100ºC

Rdzeń
Polimer z wypełnieniem mineralnym

Powierzchnia
Powłoka lakiernicza       Coil Coating
fluoropolimer (bp. PFWinyl)
Połysk (wartość początkowa)  EN 13523-2 [%] 30-80
Twardość (ołówkowa)  EN 13523-4  HB-F
 
>Właściwości akustyczne
Współczynnik pochłaniania dźwięku αs ISO 354  0,05
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw ISO 717-1[dB] ≥ 25
 
Właściwości cieplne
Opór przewodzenia ciepła R DIN 52612[m²K/W] 0,0070,009
Wytrzymałość temperaturowa   [ºC] -50 do +80
 

Obciążenia wiatrem i wymiary płyt

4 mm

Z wykresu można odczytać dla określonej grubości płyty maksymalne formaty płyt ALUCOBOND® PLUS dla występujących obciążeń wiatrem (dop. σ = 53 N/mm²). Tabele odnoszą się do płyt przylegających na 4 bokach. Wartości do wymiarowania do innych systemów na zapytanie.