ALUCOBOND® jest produktem w pełni nadającym się do recyklingu, tj. rdzeń oraz wierzchnie blachy z aluminium odprowadzane są do obiegu materiałowego i wykorzystywane do produkcji nowego materiału. W celu przetworzenia materiału można na przykład użyć rozdrabniarki nożowej, aby podzielić go na mniejsze części, a następnie posortować.

Bardzo cenne jest aluminium, które w gospodarce ma zasadnicze znaczenie dla recyklingu: daje się ono w pełni przetworzyć, nie tracąc przy tym swoich właściwości, a do przetopienia złomu potrzeba zaledwie pięciu procent energii zużywanej do produkcji pierwotnej. Korzyści recyklingu dla środowiska są zatem oczywiste.

Klasyfikacja LZO

Powłoka coil-coating płyt zespolonych ALUCOBOND® jest całkowicie nieszkodliwa pod względem emisji lotnych związków organicznych. Powłoka lakiernicza ALUCOBOND® spełnia kryteria emisji lotnych i półlotnych związków organicznych w teście komorowym określone przez komisję ds. oceny oddziaływania wyrobów budowlanych na zdrowie (w skrócie AgBB, stan na czerwiec 2012). W odniesieniu do francuskiego rozporządzenia ws. lotnych związków organicznych produkt spełnia wymogi kategorii A+. Proces produkcji jest zgodny z restrykcyjnymi dyrektywami europejskimi (np. dyrektywą ws. emisji przemysłowych 2010/75/UE) i odpowiednimi przepisami niemieckimi (np. federalną ustawą o ochronie przed imisjami BImSchG wraz z przynależnymi rozporządzeniami, jak np. 31. BImSchV).