Informacje prawne dotyczące warunków korzystania z oferty internetowej 3A Composites GmbH

Korzystanie z tej oferty podlega wymienionym niżej przepisom, które akceptujesz przez skorzystanie z dostępu do tych stron WWW.

Prawo autorskie


Celem niniejszych stron internetowych jest informowanie o 3A Composites GmbH i jej produktach. Teksty, obrazy, grafiki i opracowanie graficzne tych stron są objęte ochroną praw autorskich.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie zmian do zawartości tych stron w celach komercyjnych jest wyraźnie zabronione. Pobieranie i drukowanie tekstów, obrazów i elementów graficznych jest dozwolone tylko do użytku osobistego, prywatnego a nie do celów komercyjnych. Powielanie treści wszelkiego rodzaju publikacji jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu pisemnej zgody 3A Composites GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej za informacje


Treść niniejszych stron internetowych służy tylko ogólnym celom informacyjnym. Informacje zostały starannie zbadane i sprawdzone. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć błędów i niedokładności. Dlatego 3A Composites GmbH nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych związanych z prawidłowością, kompletnością i aktualnością jej stron internetowych, powstałych wskutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji udostępnionych w ramach niniejszej oferty internetowej.

3A Composites GmbH behält zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmieniania, uzupełniania lub kasowania części stron lub całej prezentacji internetowej bez uprzedzenia albo czasowego lub definitywnego zaprzestania ich publikacji.


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej za linki

Treści zawarte na należących do innych podmiotów stronach internetowych, do których bezpośrednie lub pośrednie linki są zamieszczone w ich ofercie internetowej są starannie kontrolowane. Linki są wstawiane tylko po sprawdzeniu, że odpowiednie strony w momencie wstawiania linku nie zawierają nielegalnych treści. Za treść tych stron, ich ewentualne zmiany oraz ustawienia stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. Dlatego 3A Composites GmbH nie może ponosić odpowiedzialności cywilnej za treści tych stron. Za szkody wynikłe ze skorzystania ze stron należących do innych podmiotów, odpowiada wyłącznie właściciel strony, do której odsyła link.

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy korzystania ze stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci komputera i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania ze strony, są przesyłane z reguły na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywnej anonimizacji adresu IP na niniejszej witrynie internetowej adres IP jest jednak przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej lub innych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora innych usług związanych z ruchem na witrynie internetowej i korzystaniem z Internetu. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika, przekazanego przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics, z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zablokować pobieranie danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez niego z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Można zablokować pobieranie danych przez Google Analytics, klikając następujący link. Nastąpi zainstalowanie tzw. opt-out cookie, który zablokuje pobieranie danych użytkownika podczas korzystania przez niego z niniejszej witryny: Wyłączenie Google Analytics

Więcej informacji na temat korzystania z Google Analytics i ochrony danych osobowych znaleźć można na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://www.google.de/intl/pl/policies/. Zaznaczamy, że na tej stronie stosowane są narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem „gat._anonymizeIp();“, co zapewnia zanonimizowane pobieranie adresów IP (tzw. IP masking).

Źródło: www.datenschutzbeauftragter.info.de